Jagers aangehouden na verboden jachtpraktijken

dinsdag 4 mei 2010

Twee weken geleden, op 19 april, heeft de politie drie mannen aangehouden in verband met verboden jachtpraktijken. Het betreft twee mannen uit Beilen van 41 en 43 jaar en een 65-jarige man uit Schoonebeek. Ze worden verdacht van het gebruik van vergiftigde aasdieren in hun jachtgebied en van het gebruik van verboden munitie. De drie verdachten hebben zes dagen vastgezeten waarin ze zijn verhoord.

De zaak komt in beweging als een boswachter van de Vereniging Natuurmonumenten zich in februari meldt bij het Regionaal Milieuteam. Hij doet aangifte van een viertal feiten die zich in januari en februari hebben afgespeeld op het landgoed Hiemstrastate te Hooghalen, eigendom van de vereniging Natuurmonumenten. In januari blijkt een hond na een wandeling in het bos in de omgeving van het landgoed plotseling ziek te zijn geworden. Het dier vertoont verschijnselen van een epileptische aanval. Na een serie van deze aanvallen heeft een dierenarts de hond laten inslapen. Een bezoeker van het landgoed heeft een dode buizerd en een dode duif gevonden en dit gemeld bij de boswachter. Een inwoner van Hooghalen wandelt met zijn hond op het landgoed en de hond komt aanlopen met een dode duif in zijn bek. De hond begint te schuimbekken en vertoont spiertrekkingen. Het dier wordt naar een dierenarts gebracht en daar behandeld. Deze hond overleeft deze situatie. Een vierde geval betreft twee dode duiven die op het landgoed worden gevonden. Tijdens de aangifte overhandigt de boswachter deze twee dode duiven aan de politie. Deze duiven blijken te zijn geschoten met loodhagel, een verboden munitiesoort. Verder blijken de dieren te zijn opengesneden en gevuld met korrels. Onderzoek bij het Centraal Veterinair Instituut leert dat het gaat om Aldicarb, een zwaar insecticide. Naar aanleiding van de aangifte is het Regionaal Milieuteam van Politie Drenthe een onderzoek gestart. Gedurende dit onderzoek werden op het terrein ook illegale vangkooien aangetroffen. Tijdens een reewildtelling, uitgevoerd door andere jagers, troffen deze in het gebied dode duiven aan en meldden dit bij de politie. Een controleur van de Provincie Drenthe trof in het zelfde gebied vier dode vogels aan, in dit geval kraaiachtigen. Al deze vogels zijn onderzocht. Ze bleken te zijn geschoten, waarbij de verboden loodhagelmunitie is gebruikt. De vogels bleken ook te zijn gevuld met hetzelfde vergif, Aldicarb. In het terrein zijn ook meerdere dode roofvogels aangetroffen waaronder enkele buizerds. Incidenteel komt deze illegale manier van jagen voor; bij de politie is bekend dat dit ook in Drenthe het geval is. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Het merendeel van de jagers, zo is verder bekend, veroordeelt de illegale jachtpraktijken van hun aangehouden collega-jagers. Zij beheren de wildstand in hun gebied wel op een zorgvuldige wijze. Op maandag, 19 april 2010, betrapten rechercheurs van het milieuteam de twee verdachten uit Beilen op heterdaad terwijl ze een illegale vangkooi in werking stelden in hun jachtterrein. De verdachte uit Schoonebeek kwam even later in het jachtterrein en ook hij is toen aangehouden. Bij de drie verdachten is een onderzoek bij hun woning ingesteld in schuren en andere gebouwen. Bij alle drie werd munitie aangetroffen die niet op de voorgeschreven wijze werd bewaard. De 43-jarige verdachte uit Beilen en de verdachte uit Schoonebeek die beide een jachtakte hebben, bewaarden ook wapens buiten de kluis. In de vergunningsvoorwaarden die bij de jachtakte horen is dit verboden gesteld. De wapens en de munitie zijn in beslag genomen. Ook is op meerdere plaatsen Aldicarb aangetroffen en Carbofuran. Dat laatste is ook een verboden gif. Dit is in beslag genomen. Bij deze zoekacties zijn medewerkers van de Algemene Inspectiedienst betrokken geweest, vanwege hun specifieke deskundigheid op het gebied van bestrijdingsmiddelen. De jachtaktes van de 41-jarige verdachte uit Beilen en die van de verdachte uit Schoonebeek zullen door de Korpschef van Politie Drenthe voor langere tijd worden ingetrokken. De 43-jarige verdachte uit Beilen heeft geen jachtakte maar is wel verdachte vanwege betrokkenheid bij en medeplichtigheid aan de illegale jachtpraktijken van de andere twee. De drie verdachten hebben alle zes dagen vastgezeten en zijn in deze dagen verhoord door de rechercheurs van het milieuteam. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met medewerkers van Natuurmonumenten en van de Provincie Drenthe. Van de verhoren en de andere vormen van bewijsverzameling wordt een dossier opgemaakt dat nu naar het Openbaar Ministerie gaat. Bestemd voor de media Wilt u in contact komen met de dienstdoende persvoorlichter van Politie Drenthe, dan kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 08.00 tot 13.00 uur.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Anderen | 112 alarmeringen Anderen | Goedkoop Tanken in Anderen | Supermarkten in Anderen | Weerbericht Anderen